Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Propagando pro agado

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Per tiu nomigo de "propagando pro agado" oni konas strategion kio postulis rektan kaj decideman agadon -eĉ perfortan- kontraŭ personoj aŭ institucioj farotan de kelkaj kuraĝaj homoj por ebligi revoluciajn ŝanĝojn kaj inspiri la agadon de la resto. Plej ofte tiu taktiko kongruas kun la idearo de anarkiismo en la finaj jardekoj de la 19a jarcento kaj komenco de la 20a. Ties popularigo disiĝis la revoluciajn movadojn en du flankoj: tiu porpaca kaj tiu kiu ne dubis uzi perfortan agadon kontraŭ reprezentantojn de la burĝa sistemo: reĝoj, registoj, policanoj, entreprenistoj, ktp. En kelkaj landoj kaj eŭropaj -kiel Rusio, Francio, Hispanio- aŭ amerikaj -Usono- tiu agado gravege influis la enlandan politikon. Kelkaj rusaj caroj suferis tiun agadon. Usonaj prezidantoj same. La Unua Mondmilito profitis ekskuzon ke oni atencis kontraŭ aŭstria herdonto por komenci. Ankaŭ de tiam oni popularigis la kvazaŭ humuran bildon de la maskita anarkiisto kun bombo sub mantelo.

kategorio:Anarkiismo